Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Апелативен съд – Варна (Bulgārija) – kriminālprocess pret TS

(Lieta C-863/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Апелативен съд – Варна

Pamata kriminālprocesa dalībnieks

TS

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā (OV 2014, L 127, 39. lpp.: un labojums – OV 2014, L 138, 114. lpp.) un Eiropas Savienības Pamattiesību harta ir piemērojama attiecībā uz noziedzīgu nodarījumu, ko veido narkotisko vielu glabāšana realizācijas nolūkā un ko ir izdarījis Bulgārijas pilsonis Bulgārijas Republikas teritorijā, ja iespējamie noziedzīgi iegūtie līdzekļi ir arī gūti Bulgārijas Republikā un tajā atrodas?

2)    Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši: Kā ir jāsaprot jēdziens “ekonomisks ieguvums, kas [..] netieši gūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu” atbilstoši direktīvas 2. panta 1. punktam, un vai naudas summa, kas ir tikusi apķīlāta un izņemta no notiesātās personas un viņas ģimenes apdzīvotā dzīvokļa un no notiesātās personas vadītā vieglā transportlīdzekļa ir uzskatāma par šādiem noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem?

3)    Vai direktīvas 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds tiesiskais regulējums kā Bulgārijas Republikas NK 53. panta 2. punkts, ar ko netiek paredzēta “ekonomisk[a] ieguvum[a], kas [..] netieši gūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu” konfiskācija?

4)    Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā Bulgārijas Republikas NPK 306. panta 1. punkta 1. apakšpunktā paredzētais, ar ko tiek pieļauts konfiscēt valsts labā naudas summu, par kuru tiek apgalvots, ka tā piederot citai personai, nevis noziedzīga nodarījuma izdarītājam, un šai trešajai personai nav iespējas piedalīties tiesvedībā kā lietas dalībniekam un tai nav tiešu tiesību vērsties tiesā?

____________