Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okrazhna prokuratura - Varna (Bulgaria) la 26 noiembrie 2019 – Procedură penală împotriva lui TS

(Cauza C-863/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Okrazhna prokuratura - Varna

Partea din procedura principală

TS

Întrebările preliminare

Directiva 2014/9/ЕU a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO 2014, L 127, p. 39, rectificare în JO 2014, L 138, p. 114) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se aplică în ceea ce privește o infracțiune care constă în deținerea de stupefiante în vederea distribuirii lor și care a fost săvârșită de un cetățean bulgar pe teritoriul Republicii Bulgaria, iar eventualul produs economic a fost realizat de asemenea în Republica Bulgaria și se găsește pe teritoriul acestei țări?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ: Cum ar trebui interpretată noțiunea „avantaj economic obținut, în mod […] indirect, din săvârșirea unei infracțiuni” prevăzută la articolul 2 punctul 1 din directivă și poate constitui un astfel de produs o sumă de bani care a fost găsită și confiscată în locuința ocupată de persoana condamnată și de familia acesteia și în autoturismul condus de persoana condamnată?

Articolul 2 din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei reglementări precum articolul 53 alineatul 2 din Nakazatelen kodeks (Codul penal) al Republicii Bulgaria, care nu prevede confiscarea „avantaj[ului] economic obținut, în mod […] indirect, din săvârșirea unei infracțiuni”?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum articolul 306 alineatul 1 punctul 1 din Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codul de procedură penală) al Republicii Bulgaria, care permite confiscarea în favoarea statului a unei sume de bani despre care se susține că aparține unei alte persoane decât autorul infracțiunii, fără ca această terță persoană să aibă posibilitatea de a participa la procedură în calitate de parte interesată și de a obține acces direct la instanțele de judecată?

____________