Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2019 DK proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 10. září 2019 ve věci T-217/18, DK v. ESVČ

(Věc C-851/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: DK (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská služba pro vnější činnost

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“ navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 10. září 2019 ve věci DK v. ESVČ;

zrušil rozhodnutí ze dne 23. května 2017, kterým se navrhovateli ukládá disciplinární sankce;

uložil ESVČ náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel se domáhá zrušení rozsudku ze dne 10. září 2019 (T-217/18), kterým Tribunál zamítl jeho žalobu na neplatnost a uložil mu náhradu nákladů řízení.

Navrhovatel v tomto ohledu uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení (body 28 až 53 napadeného rozsudku), jelikož Tribunál vyložil čl. 10 písm. b) přílohy IX služebního řádu tak, že umožňuje vzít v úvahu již napravenou újmu pro zdůvodnění zpřísnění sankce uložené úředníkovi v porovnání s tou, kterou navrhla disciplinární komise.

____________