Language of document :

DK 19. novembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/18: DK versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi C-851/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: DK (esindajad: advokaadid S. Orlandi, T. Martin)

Teine menetlusosaline: Euroopa välisteenistus

Apellandi nõuded

tühistada 10. septembri 2019. aasta kohtuotsus DK vs. Euroopa välisteenistus (T-217/18);

tühistada 23. mai 2017. aasta otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristus;

mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja Euroopa välisteenistuselt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada 10. septembri 2019. aasta kohtuotsuse (T-217/18), millega Üldkohus jättis rahuldamata tema tühistamishagi ja mõistis temalt välja kohtukulud.

Hageja esitab sellega seoses üheainsa väite, mille kohaselt rikkus Üldkohus õigusnormi (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 28–53), kui ta tõlgendas personalieeskirjade IX lisa artikli 10 punkti b nii, et see võimaldab ametnikule raskema karistuse määramist kui distsiplinaarnõukogu poolt väljapakutu põhjendada juba hüvitatud kahjuga.

____________