Language of document :

Žalba koju je 19. studenoga 2019. podnio DK protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 10. rujna 2019. u predmetu T-217/18, DK protiv ESVD-a

(predmet C-851/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: DK (zastupnici: S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska služba za vanjsko djelovanje

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

Ukine presudu od 10. rujna 2019. u predmetu DK/ESVD (T-217/18);

Poništi odluku od 23. svibnja 2017. kojom se žalitelju izriče stegovna mjera;

Naloži ESVD-u snošenje troškova postupka u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj zahtijeva ukidanje presude od 10. rujna 2019. (T-217/18) kojom je Opći sud odbio njegovu tužbu za poništenje i naložio mu snošenje troškova.

Žalitelj u tu svrhu ističe jedan žalbeni razlog koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava (točke 28. do 53. pobijane presude) u dijelu u kojem je Opći sud tumači članak 10. točku (b) Priloga IX. Pravilniku na način da se njime dopušta uzimanje u obzir već naknađene štete kako bi se opravdalo izricanje strože sankcije dužnosniku u odnosu na sankciju koju je predložilo stegovno povjerenstvo.

____________