Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-217/18. sz., DK kontra EKSZ ügyben 2019. szeptember 10-én hozott ítélete ellen DK által 2019. november 19-én benyújtott fellebbezés

(C-851/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: DK (képviselők: S. Orlandi, T. Martin ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Külügyi Szolgálat

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a 2019. szeptember 10-i DK kontra EKSZ ítéletet (T-217/18);

semmisítse meg a fellebbezőre fegyelmi büntetést kiszabó 2017. május 23-i határozatot;

az EKSZ-t kötelezze mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azon 2019. szeptember 10-i ítélet (T-217/18) hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Törvényszék elutasította a megsemmisítés iránti keresetét és őt kötelezte a költségek viselésére.

A fellebbező egyetlen jogalapra hivatkozik, amely téves jogalkalmazásra vonatkozik (a megtámadott ítélet 28–53. pontja), mivel a Törvényszék a személyzeti szabályzat IX. melléklete 10. cikkének b) pontját úgy értelmezte, mint amely lehetővé teszi a már megtérített kár figyelembevételét a tisztviselőre kiszabott büntetésnek a fegyelmi tanács által javasolt büntetéshez viszonyított súlyosítása igazolására.

____________