Language of document :

2019 m. lapkričio 19 d. DK pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 10 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-217/18, DK / EIVT

(Byla C-851/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: DK, atstovaujamas advokatų S. Orlandi, T. Martin

Kita proceso šalis: Europos išorės veiksmų tarnyba

Apelianto reikalavimai

Panaikinti 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimą byloje DK / EIVT (T-217/18).

Panaikinti 2017 m. gegužės 23 d. sprendimą, kuriuo apeliantei paskiriama drausminė sankcija.

Priteisti iš SEAE bylinėjimosi dvejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė prašo panaikinti 2019 m. rugsėjo 10 d. (T-217/18) sprendimą, kuriuo Bendrasis Teismas atmetė jos ieškinį dėl panaikinimo ir priteisė iš jos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantė šiuo tikslu pateikė vienintelį pagrindą, susijusį su teisės klaida (skundžiamo sprendimo 28‒53 punktai), nes Bendrasis Teismas Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 10 straipsnio b punktą aiškino taip, kad jis leidžia atsižvelgti į jau atlygintą žalą, kad pagrįstų pareigūnui paskirtos sankcijos sugriežtinimą, palyginti su drausmės komisijos rekomenduota sankcija.

____________