Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2019 door DK tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 september 2019 in zaak T-217/18, DK / EDEO

(Zaak C-851/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: DK (vertegenwoordigers: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Andere partij in de procedure: Europese Dienst voor extern optreden

Conclusies

het arrest van 10 september 2019 in zaak DK / EDEO (T-217/18) vernietigen;

het besluit van 23 mei 2017 waarbij rekwirant een tuchtmaatregel werd opgelegd, nietig verklaren;

EDEO verwijzen in de in beide instanties gemaakte kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirant verzoekt om vernietiging van het arrest van 10 september 2019 (T-217/18) waarbij het Gerecht zijn beroep tot nietigverklaring heeft verworpen en hem heeft verwezen in de kosten.

Rekwirant voert daartoe één enkel middel aan dat betrekking heeft op een onjuiste rechtsopvatting (punten 28 tot en met 53 van het bestreden arrest) voor zover het Gerecht artikel 10, onder b), van bijlage IX bij het Statuut aldus heeft uitgelegd dat het is toegestaan reeds vergoede schade in aanmerking te nemen om te rechtvaardigen dat de ambtenaar een zwaardere maatregel wordt opgelegd dan die welke door de tuchtraad is voorgesteld.

____________