Language of document :

Recurs introdus la 19 noiembrie 2019 de DK împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 10 septembrie 2019 în cauza T-217/18, DK/SEAE

(Cauza C-851/19 P)

Limba de procedură: franceza

Parties

Recurentă: DK (reprezentanți: S. Orlandi, T. Martin, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Serviciul European de Acțiune Externă

Concluziile recurentului

anularea Hotărârii din 10 septembrie 2019 în cauza DK / SEAE (T-217/18);

anularea Deciziei din 23 mai 2017 prin care s-a impus recurentului o sancțiune disciplinară;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată din ambele proceduri.

Motivele și principalele argumente

Recurentul solicită anularea Hotărârii din 10 septembrie 2019 (T-217/18), prin care Tribunalul i-a respins acțiunea în anulare și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Recurentul invocă în această privință un motiv unic întemeiat pe o eroare de drept (punctele 28-53 din hotărârea atacată), în măsura în care Tribunalul a interpretat articolul 10 litera (b) din Anexa IX la statut în sensul că permite luarea în considerare a unui prejudiciu deja reparat pentru a justifica înăsprirea sancțiunii aplicate funcționarului în raport cu sancțiunea recomandată de comisia de disciplină.

____________