Language of document :

A Krajský soud v Brně (Cseh Köztársaság) által 2019. december 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tesco Stores ČR a.s. kontra Ministerstvo zemědělství

(C-881/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Krajský soud v Brně

Az alapeljárás felei

Felperes: Tesco Stores ČR a.s.

Alperes: Ministerstvo zemědělství

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 VII. melléklete E. része 2. pontjának a) alpontjából eredő szabályt, hogy a cseh köztársasági végső fogyasztónak szánt élelmiszer esetében csak akkor lehet a termék összetételében az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről szóló, 2000. június 23-i 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 később módosított változata I. melléklete A. része 2. pontjának c) alpontjában említett összetett összetevőt az összetétele leírása nélkül feltüntetni, ha ezen összetett összetevő megnevezését pontosan a 2000/36/EK irányelv I. melléklete cseh nyelvű változatának megfelelően adják meg?

____________

1 HL 2011. L 304., 18. o., helyesbítés: HL 2016. L 266., 7. o.

2 HL 2000. L 197., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 431. o.