Language of document :

2019 m. gruodžio 4 d. Krajský soud v Brně (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tesco Stores ČR a.s. / Ministerstvo zemědělství

(Byla C-881/19)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský soud v Brně

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tesco Stores ČR a.s.

Atsakovė: Ministerstvo zemědělství

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/20041 VII priedo E dalies 2 punkto a papunkčio įtvirtinta taisyklė turėtų būti aiškinama taip, kad galutiniam vartotojui Čekijos Respublikoje skirto maisto produkto sudėtyje galima nurodyti sudėtinę sudedamąją dalį, minimą 2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų2 I priedo A dalies 2 punkto c papunktyje, nedetalizuojant jos sudėties tik tuo atveju, jei šios sudėtinės sudedamosios dalies pavadinimas nurodytas tiksliai pagal Direktyvos 2000/36/EB I priedo versiją čekų kalba?

____________

1 OL L 304, 2011, p. 18.

2 OL L 197, 2000, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 431.