Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. decembrī iesniedza Krajským soudem v Brně (Čehijas Republika) – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(Lieta C-881/19)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Krajským soudem v Brně

Pamatlietas puses

Prasītāja: Tesco Stores ČR a.s.

Atbildētāja: Ministerstvo zemědělství

Prejudiciālais jautājums

Vai principi, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 1169/2011 1 VII pielikuma E daļas 2. punkta a) apakšpunkta, ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecībā uz pārtikas produktu, kurš ir paredzēts galapatērētājam Čehijas Republikā, Direktīvas 2000/36/EK 2 I pielikuma A daļas 2. punkta c) apakšpunktā norādīto kombinēto sastāvdaļu, neaprakstot tās sastāvu, var norādīt produkta sastāvā tikai gadījumā, kad šīs kombinētās sastāvdaļas nosaukums ir norādīts precīzi atbilstoši Direktīvas 2000/36/EK I pielikuma formulējumam čehu valodā?

____________

1 OV 2011, L 304, 18. lpp.

2 OV 2000, L 197, 19. lpp.