Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský soud v Brně (Republica Cehă) la 4 decembrie 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství

(Cauza C-881/19)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Brně

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Tesco Stores ČR a.s.

Pârât: Ministerstvo zemědělství

Întrebarea preliminară

Normele care figurează în partea E punctul 2 litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1169/20111 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei trebuie interpretate în sensul că, fiind vorba despre un aliment destinat unui consumator final din Republica Cehă, un ingredient compus inclus în partea A punctul 2 litera (c) din anexa I la Directiva 2000/36/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman poate să figureze în lista ingredientelor produsului fără dispoziții detaliate privind compoziția sa doar în cazul în care ingredientul compus menționat este identificat în conformitate cu versiunea în limba cehă a Anexei I la Directiva 2000/36/CE?

____________

1     JO 2011, L 304, p. 18.

2     JO 2000, L 197, p. 19, Ediție specială, 13/vol. 30, p. 19.