Language of document :

Преюдициално запитване от Krajským soudem v Ostravě (Чешка република), постъпило на 27 декември 2019 г. — – Samohýl group a.s./Generální ředitelství cel

(Дело C-941/19)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Krajský soud v Ostravě

Страни в главното производство

Жалбоподател: Samohýl group a.s.

Ответник: Generální ředitelství cel

Преюдициален въпрос

В позиция 3004 от Комбинираната номенклатура по митническата тарифа ли следва да се класифицира стока с наименование „Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky“, предлагана в пипети (0,5 мл), съдържаща активното вещество фипронил (50 мг в една пипета) и помощните вещества бутилхидроксианизол Е 320, бутилхидрокситолуен Е 321, бензилов алкохол и диетиленгликолмоноетилов етер, или в позиция 3008 от тази номенклатура?

____________