Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský soud v Ostravě (Tšekki) on esittänyt 27.12.2019 – Samohýl group a. s. v. Generální ředitelství cel

(asia C-941/19)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský soud v Ostravě

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Samohýl group a. s.

Vastaaja: Generální ředitelství cel

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuote, jossa on merkintä ”Bob Martin Clear 50 mg, paikallisvaleluliuos – paikallisvalelu, kissa”, joka on pakattu pipetteihin (0,5 ml) ja jonka vaikuttavana aineena on fiproniili (50 mg yhdessä pipetissä) ja apuaineina butyylihydroksianisoli E 320, butyylihydroksitolueeni E 321, bentsyylialkoholi ja dietyleeniglykolimetyylieetteri, luokiteltava tullitariffin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 3004 vai nimikkeeseen 3808?

____________