Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajským soudem v Ostravě (Republika Czeska) w dniu 27 grudnia 2019 r. – Samohýl group a.s. / Generální ředitelství cel

(Sprawa C-941/19)

Język postępowania: czeski

Sąd odsyłający

Krajský soud v Ostravě

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Samohýl group a.s.

Strona przeciwna: Generální ředitelství cel

Pytanie prejudycjalne

Czy towar oznaczony jako „Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky” udostępniany w pipetach (0,5 ml), który zawiera substancję czynną Fipronil (50 mg w jeden pipecie) oraz substancje pomocnicze butylohydroksyanizol E 320, butylohydroksytoluen E 321, alkohol benzylowy i dietylenoglikolowy eter monoetylu, należy klasyfikować do pozycji 3004 czy do pozycji 3808 w Nomenklaturze scalonej taryfy celnej?

____________