Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 27. decembra 2019 – Samohýl group a.s./Generální ředitelství cel

(vec C-941/19)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský soud v Ostravě

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Samohýl group a.s.

Žalovaný: Generální ředitelství cel

Prejudiciálna otázka

Má sa tovar označený ako „Bob Martin Clear 50 mg roztok pre nakvapkanie na kožu – spot-on pre mačky“ dodávaný v pipetách (0,5 ml), ktorý obsahuje účinnú látku Fipronilum (v jednej pipete 50 mg) a pomocné látky butylhydroxyanisol E 320, butylhydroxytoluen E 321, benzylalkohol a diethylenglykol-monoethyleter, zaradiť do položky 3004 alebo do položky 3808 kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka?

____________