Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 27 december 2019 – Samohýl group a. s. mot Generální ředitelství cel

(Mål C-941/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Ostravě

Parter i det nationella målet

Klagande: Samohýl group a. s.

Motpart: Generální ředitelství cel

Tolkningsfråga

Ska en vara som betecknas som ”Bob Martin Clear 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky”, som tillhandahålls i pipetter (0,5 ml) och som innehåller det verksamma ämnet fipronil (50 mg per pipett) och tillsatsämnena butylhydroxianisol E 320, butylhydroxitoluen E 321, bensylalkohol och dietylenglykolmonoetyleter klassificeras enligt nr 3004 eller nr 3808 i Kombinerade nomenklaturen?

____________