Language of document :

Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Trnave – Slovačka) – RN protiv Home Credit Slovakia a.s.

(predmet C-290/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 2008/48/EZ – Ugovori o potrošačkim kreditima – Članak 10. stavak 2. – Informacije koje treba uključiti u ugovore o kreditu – Efektivna godišnja kamatna stopa – Nepostojanje naznake točnog postotka te stope – Navođenje stope kao raspona između dvije vrijednosti od 21,5 % do 22,4 %)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd v Trnave

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RN

Tuženik: Home Credit Slovakia a.s.

Izreka

Članak 10. stavak 2. točku (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2011/90/EU od 14. studenoga 2011. treba tumačiti na način da mu se protivi da se u ugovoru o potrošačkom kreditu efektivna godišnja kamatna stopa ne izražava jedinstvenom stopom, nego u rasponu između dvije vrijednosti (od – do).

____________

1 SL C 213, 24.6.2019.