Language of document :

2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Krajský súd v Trnave (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) RN / Home Credit Slovakia a.s.

(Byla C-290/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Direktyva 2008/48/EB – Vartojimo kredito sutartys – 10 straipsnio 2 dalis – Kredito sutartyse nurodytina informacija – Bendros kredito kainos metinė norma – Šios normos nenurodymas kaip konkretaus vieno procentinio dydžio – Norma, nurodyta kaip intervalas nuo 21,5 % iki 22,4 %)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Trnave

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir apeliantas: RN

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Home Credit Slovakia a.s.

Rezoliucinė dalis

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB, iš dalies pakeistos 2011 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyva 2011/90/ES, 10 straipsnio 2 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama vartojimo kredito sutartyje bendros kredito kainos metinę normą nurodyti kaip intervalą nuo mažiausios iki didžiausios normos, o ne kaip vieną normą.

____________

1 OL C 213, 2019 6 24.