Language of document :

2020 m. sausio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-11/20)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar ir Th. Ramopoulos

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad per nustatytą terminą nepriėmusi visų priemonių, būtinų 2011 m. gruodžio 7 d Komisijos sprendimui byloje SA.28864 dėl 2012/157/ES dėl Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos (ELGA) 2008–2009 m. išmokėtos kompensacijos įvykdyti, arba, bet kuriuo atveju, tinkamai neinformavusi Komisijos apie priemones, kurių ji ėmėsi, kaip to reikalaujama pagal nurodyto sprendimo 4 straipsnį, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šio sprendimo 2, 3 ir 4 straipsnius ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo;

priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal 2011 m. gruodžio 7 d Komisijos sprendimą byloje SA.28864 Graikijos Respublika per keturis mėnesius turėjo susigrąžinti nesuderinamą pagalbą, mokėtą Graikijos žemės ūkio draudimo organizacijos (ELGA) 2008–2009 m., ir tinkamai informuoti Komisiją apie priemones, kurių ji ėmėsi šiam tikslui pasiekti.

Vis dėlto, Graikijos Respublika nesusigrąžinto nurodytos pagalbos, nors turėjo tai padaryti. Be to, Graikijos Respublika vis dar nėra nustačiusi priemonių, būtinų šiam sprendimui įvykdyti. Kad ir kaip būtų, Graikijos Respublika tinkamai neinformavo Komisijos apie šio sprendimo vykdymo priemones.

____________