Language of document :

Acțiune introdusă la 10 ianuarie 2020 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-11/20)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: Α. Bouchagiar și T. Ramopoulos, agenţi)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, întrucât nu a adoptat în termenele stabilite toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei Comisiei din 7 decembrie 2011 în procedura SA.28864 referitoare la plăţile de compensaţii efectuate de Agenţia elenă de asigurări agricole (ELGA) în anii 2008 şi 2009 sau, în orice caz, întrucât nu a informat în mod suficient Comisia – în conformitate cu articolul 4 din această decizie – cu privire la măsurile pe care le-a adoptat, Republica Elenă nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolelor 2, 3 şi 4 din decizia menţionată precum şi în temeiul Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit deciziei Comisiei din 7 decembrie 2011 în procedura SA. 28864, Republica Elenă era obligată să recupereze în termen de patru luni ajutoarele incompatibile plătite de Agenţia elenă de asigurări agricole (ELGA) în anii 2008 şi 2009 şi să informeze în mod suficient Comisia cu privire la măsurile necesare adoptate în acest scop.

Or, Republica Elenă nu a recuperat ajutoarele menţionate, astfel cum avea obligaţia. În plus, Republica Elenă nu a adoptat încă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei. În orice caz, Republica Elenă nu a informat în mod suficient Comisia Europeană cu privire la măsurile relevante pentru punerea în aplicare a deciziei.

____________