Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — NH/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-864/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Köln

Страни в главното производство

Ищец: NH

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

С определение на председателя на Съда от 9 януари 2020 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________