Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. studenoga 2019. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – NH protiv Deutsche Lufthansa AG

(predmet C-864/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Landgericht Köln

Tuženik: Deutsche Lufthansa AG

Predmet je rješenjem predsjednika Suda od 9. siječnja 2020. brisan iz upisnika Suda.

____________