Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – NH/Deutsche Lufthansa AG

(Lieta C-864/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: NH

Atbildētāja: Deutsche Lufthansa AG

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 9. janvāra rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________