Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Okrazhna prokuratura - Varna (Bulgaria) la 19 noiembrie 2019 – Procedură penală împotriva lui DR

(Cauza C-845/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Okrazhna prokuratura - Varna

Partea din procedura principală

DR

Întrebările preliminare

Directiva 2014/9/ЕU a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO 2014, L 127, p. 39, rectificare în JO 2014, L 138, p. 114) și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se aplică în ceea ce privește o infracțiune care constă în deținerea de stupefiante în vederea distribuirii lor și care a fost săvârșită de un cetățean bulgar pe teritoriul Republicii Bulgaria, iar eventualul produs economic a fost realizat de asemenea în Republica Bulgaria și se găsește pe teritoriul acestei țări?

În cazul în care răspunsul la prima întrebare este afirmativ, cum ar trebui interpretată noțiunea „avantaj economic obținut, în mod […] indirect, din săvârșirea unei infracțiuni” prevăzută la articolul 2 punctul 1 din directivă și poate constitui un astfel de produs o sumă de bani care a fost găsită și confiscată în locuința ocupată de persoana condamnată și de familia acesteia și în autoturismul condus de persoana condamnată?

Articolul 2 din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei reglementări precum articolul 53 alineatul 2 din Nakazatelen kodeks (Codul penal) al Republicii Bulgaria, care nu prevede confiscarea „avantaj[ului] economic obținut, în mod […] indirect, din săvârșirea unei infracțiuni”?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum articolul 306 alineatul 1 punctul 1 din Nakazatelno-protsesualen kodeks (Codul de procedură penală) al Republicii Bulgaria, care permite confiscarea în favoarea statului a unei sume de bani despre care se susține că aparține unei alte persoane decât autorul infracțiunii, fără ca această terță persoană să aibă posibilitatea de a participa la procedură în calitate de parte interesată și de a obține acces direct la instanțele de judecată?

____________