Language of document : ECLI:EU:C:2019:1080


 


 Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 12. december 2019 – Guiral Broto mod EUIPO –

(Sag C-713/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – anmodning, der ikke godtgør vigtigheden af et spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

[Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b]

(jf. præmis 9)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

[Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b]

(jf. præmis 10 og 11)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

[Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b]

(jf. præmis 12-14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Ramón Guiral Broto bærer sine egne omkostninger.