Language of document : ECLI:EU:C:2019:1080


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2019. gada 12. decembra rīkojums – Guiral Broto/EUIPO

(lieta C713/19 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 9. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Piemērojamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 10., 11. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.b pants)

(skat. 12.–14. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Ramón Guiral Broto sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.