Language of document : ECLI:EU:C:2019:1080


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 12. decembra 2019 – Guiral Broto/EUIPO

(Zadeva C713/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170(b) Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednosti in razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednosti in razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točko 9.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točki 10 in 11.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednosti in razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točke od 12 do 14.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Ramón Guiral Broto nosi svoje stroške.