Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 19. prosince 2019 – Hauzenberger v. EUIPO

(Věc C696/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost právní otázky pro jednotu, soudržnost či další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 13)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Rozsah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 14–16)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Návrh na přijetí neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijetí

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 17, 18, 20, 21)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Otázka, která nebyla zkoumána Soudním dvorem – Návrh na přijetí neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijetí

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 19)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Andreas Hauzenberger ponese vlastní náklady řízení.