Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116


 


 



Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 19. detsembri 2019. aasta määrus – Hauzenberger vs. EUIPO

(kohtuasi C696/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punkt 13)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punktid 14–16)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punktid 17, 18, 20, 21)

4.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus –Küsimus, mida Euroopa Kohus ei ole uurinud – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punkt 19)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Andreas Hauzenbergeri kohtukulud tema enda kanda.