Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 19. prosinca 2019. – Hauzenberger protiv EUIPO-a

(predmet C-696/19 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 13.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 14.-16.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 17., 18., 20., 21.)

4.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Pitanje koje Sud nije ispitivao – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.b)

(t. 19.)

Izreka

1.

Žalba se ne dopušta.

2.

Andreas Hauzenberger snosi vlastite troškove.