Language of document : ECLI:EU:C:2019:1116


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 19. decembra 2019 – Hauzenberger/EUIPO

(Zadeva C696/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 17(b) Poslovnika Sodišča – Predlo ne dokazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točko 13.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točke od 14 do 16.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točke 17, 18, 20 in 21.)

4.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Vprašanje, ki ni bilo predmet preučitve s strani Sodišča – Predlog za dopustitev ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točko 19.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Andreas Hauzenberger nosi svoje stroške.