Language of document : ECLI:EU:C:2019:1085


 


 Euroopa Kohtu (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) 12. detsembri 2019. aasta määrus – Guiral Broto vs. EUIPO

(kohtuasi C714/19 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Apellatsioonkaebuste menetlusse võtmine – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b – Taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata jätmine

1.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Tõendamiskoormis

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punkt 9)

2.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus – Vorminõuded – Ulatus

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punktid 10 ja 11)

3.      Apellatsioonkaebus – Menetlusse võtmise otsustamise kord – Liidu õiguse ühtsuse, järjepidevuse või edasiarendamise seisukohast oluline küsimus – Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise taotlus, milles ei ole tõendatud küsimuse olulisust – Menetlusse võtmata jätmine

(Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 58a; Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 170b)

(vt punktid 12–14)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus menetlusse võtmata.

2.

Jätta Ramón Guiral Broto kohtukulud tema enda kanda.