Language of document : ECLI:EU:C:2019:1085


 


 Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 12 decembrie 2019 – Guiral Broto/EUIPO

(Cauza C714/19 P)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Admitere în principiu a recursurilor – Articolul 170b din Regulamentul de procedură al Curții – Cerere care nu demonstrează importanța unei chestiuni pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Neadmitere în principiu a recursului”

1.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Sarcina probei

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctul 9)

2.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Cerere de admitere în principiu a unui recurs – Cerințe de formă – Conținut

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 10 și 11)

3.      Recurs – Regimul admiterii în principiu – Chestiune importantă pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii – Cerere de admitere în principiu care nu demonstrează importanța chestiunii – Neadmitere în principiu

(Statutul Curții de Justiție, art. 58a; Regulamentul de procedură al Curții, art. 170b)

(a se vedea punctele 12-14)

Dispozitivul

1)

Recursul nu este admis în principiu.

2)

Domnul Ramón Guiral Broto suportă propriile cheltuieli de judecată.