Language of document : ECLI:EU:C:2019:1086


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 12. prosince 2019 – Guiral Broto v. EUIPO

(Věc C‑715/19 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh nedokládající významnost otázky pro jednotnost, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 8)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální požadavky – Dosah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 9, 10)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Nedostatečné nebo rozporné odůvodnění – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 11)

4.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotnost, soudržnost či vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující význam uvedené otázky – Nepřijatelnost

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz body 12–14)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Ramón Guiral Broto ponese vlastní náklady řízení.