Language of document : ECLI:EU:C:2019:1086


 


 Domstolens kendelse (Afdelingen for bevilling af appel) af 12. december 2019 – Guiral Broto mod EUIPO

(Sag C-715/19 P)

»Appel – EU-varemærker – bevilling af appel – artikel 170b i Domstolens procesreglement – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – appellen admitteres ikke«

1.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – bevisbyrde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 8)

2.      Appel – regler om forudgående bevilling – anmodning om bevilling om appel – formkrav – rækkevidde

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 9 og 10)

3.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – utilstrækkelig eller selvmodsigende begrundelse – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 11)

4.      Appel – regler om forudgående bevilling – vigtigt spørgsmål for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling – anmodning om bevilling, der ikke godtgør vigtigheden af spørgsmålet – admitteres ikke

(Statutten for Domstolen, art. 58a; Domstolens procesreglement, art. 170b)

(jf. præmis 12-14)

Konklusion

1)

Appellen admitteres ikke.

2)

Ramón Guiral Broto bærer sine egne omkostninger.