Language of document : ECLI:EU:C:2019:1086


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 12. decembra 2019 – Guiral Broto/EUIPO

(Zadeva C715/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Zahteva, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja– Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije– Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 8.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja – Zahteva za dovoljenje za vložitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točki 9 in 10.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja– Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije– Nezadostna ali nasprotujoča si obrazložitev – Zahteva za sprejetje, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točko 11.)

4.      Pritožba – Ureditev predhodnega sprejetja– Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Zahteva za sprejetje, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člen 170b)

(Glej točke od 12 do 14.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Ramón Guiral Broto nosi lastne stroške.