Language of document : ECLI:EU:C:2019:1086


 


 Domstolens beslut (prövningstillståndsavdelningen) av den 12 december 2019 – Guiral Broto mot EUIPO

(mål C-715/19 P)

”Överklagande – EU-varumärke – Prövningstillstånd – Artikel 170b i domstolens rättegångsregler – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Prövningstillstånd meddelas inte”

1.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 8)

2.      Överklagande – Prövningstillstånd – Ansökan om prövningstillstånd  – Formkrav – Räckvidd

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 9 och 10)

3.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Otillräcklig eller motsägelsefull motivering – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkt 11)

4.      Överklagande – Prövningstillstånd – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten – Klaganden har i ansökan inte visat att överklagandet aktualiserar en fråga som är av sådan vikt – Prövningstillstånd meddelas inte

(Domstolens stadga, artikel 58a; domstolens rättegångsregler, artikel 170b)

(se punkterna 12–14)

Avgörande

1)

Prövningstillstånd meddelas inte.

2)

Ramón Guiral Broto ska bära sina rättegångskostnader.