Language of document : ECLI:EU:C:2019:1048


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 5 декември 2019 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(Дело C664/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 14—16)

3.      Марка на Европейския съюз — Решения на Службата — Законосъобразност — Предходна практика при вземане на решения на Службата

(Регламент № 207/2009 на Съвета; Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)

(вж. т. 17)

4.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 18—24)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. понася направените от него съдебни разноски.