Language of document : ECLI:EU:C:2019:1048


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 5. decembra 2019 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

(Zadeva C664/19 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170(b) Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanj za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točko 13.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točke od 14 do 16.)

3.      Znamka Evropske unije – Odločbe Urada – Zakonitost – Prejšnja praksa odločanja Urada

(Uredba Sveta št. 207/2009; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001)

(Glej točko 17.)

4.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Predlog za dopustitev, ki ne dokazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustnost

(Statut Sodišča, člen 58(a); Poslovnik Sodišča, člen 170(b))

(Glej točke od 18 do 24.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. nosi svoje stroške.