Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 4. listopadu 2019 – Flightright GmbH v. Qatar Airways

(Věc C-810/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Frankfurt am Main

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Flightright GmbH

Žalovaná: Qatar Airways

Předběžné otázky

Jedná se o „přímo navazující let“ ve smyslu čl. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 261/20041 i tehdy, pokud je u letů s jednotnou rezervací, které mají mezipřistání na přestupním letišti mimo území Evropské unie, naplánován delší pobyt na místě mezipřistání a další rezervovaný let není nejbližším možným dostupným letem?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 261/2004 vykládán v tom smyslu, že nařízení platí také pro přepravu cestujících letem, který není nastoupen na letišti umístěném na území členského státu, ale byl součástí jednotné rezervace, která zahrnovala také let z letiště umístěného na území členského státu, ačkoliv se nejedná o přímo navazující let?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17. 2. 2004, s. 1).