Language of document :

A Landgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2019. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flightright GmbH kontra Quatar Airways

(C-810/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperes: Flightright GmbH

Alperes: Quatar Airways

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 2. cikkének h) pontja értelmében vett „közvetlenül csatlakozó járatról” van-e szó akkor is, ha olyan járatok esetében, amelyekre egységes foglalás keretében váltottak jegyet, és amelyek az Európai Unió területén kívül található átszállási repülőtéren történő közbenső leszállást foglalnak magukban, a közbenső leszállás helyén történő hosszabb tartózkodás van betervezve, a lefoglalt csatlakozó járat pedig nem a lehető legközelebbi elérhető járat?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

    Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját, hogy e rendeletet az olyan járattal történő személyszállításra is alkalmazni kell, amellyel az utasok nem valamely tagállam területén található repülőtérről indulnak, de amely olyan egységes foglalás részét képezte, amely valamely tagállam területén található repülőtérről induló járatot is magában foglalt, még ha nem közvetlenül csatlakozó járatról van is szó?

____________

1 A++ visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.)