Language of document :

2019 m. lapkričio 4 d. Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flightright GmbH / Qatar Airways

(Byla C-810/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: Flightright GmbH

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Qatar Airways

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar skrydis laikomas „tiesiogiai jungiamu“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 2 straipsnio h punktą, taip pat tuo atveju, kai skrydžiai pagal vieną užsakymą suplanuojami su tarpiniu sustojimu tarpiniame oro uoste, esančiame už Europos Sąjungos teritorijos ribų, numatant ilgesnės trukmės viešnagę tarpinio sustojimo vietoje ir tęsiant skrydį ne pačiu anksčiausiu galimu reisu?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 1 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šis reglamentas taip pat taikomas keleivio skrydžiui, kai išvykstama ne iš valstybės narės teritorijoje esančio oro uosto, bet skrydis buvo įtrauktas į tą patį užsakymą kaip ir kitas skrydis iš valstybės narės teritorijoje esančio oro uosto, net jei abu skrydžiai nėra tiesiogiai jungiami?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).