Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgerichts Frankfurt am Main (Nemčija) 4. novembra 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

(Zadeva C-810/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Frankfurt am Main

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Flightright GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Qatar Airways

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali gre za „vmesni let za zvezo“ [neposredni povezovalni let] v smislu člena 2(h) Uredbe (ES) št. 261/20041 , tudi kadar je pri enotno rezerviranih letih, pri katerih je načrtovan vmesni postanek na prestopnem letališču zunaj ozemlja Evropske unije, na kraju vmesnega postanka načrtovan daljši postanek in se rezervirani nadaljnji let ne nanaša na prvi let, ki ga je mogoče doseči?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali je treba člen 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 razlagati tako, da ta Uredba velja tudi za prevoz letalskih potnikov z letalom na letu, ki se ne začne na letališču na ozemlju države članice, vendar pa je bil del enotne rezervacije, ki je vključevala tudi let z letališča na ozemlju države članice, tudi če ne gre za vmesni let za zvezo [neposredni povezovalni let]?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10)