Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) 5. detsembril 2019 – Repubblika versus Il-Prim Ministru

(kohtuasi C-896/19)

Kohtumenetluse keel: malta

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Repubblika

Vastustaja: Il-Prim Ministru

Eelotsuse küsimused

Kas ELL artikli 19 lõike 1 teist [lõiku] ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 eraldi või koostoimes tuleb pidada kohaldatavaks Malta põhiseaduse artiklite 96, 96A ja 100 õiguspärasuse suhtes?

Kas juhul, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, tuleb peaministri pädevust Malta kohtunike ametisse nimetamise menetluses pidada ELL artikli 19 lõikega 1 ja harta artikliga 47 kooskõlas olevaks, kui võtta arvesse ka Malta põhiseaduse artiklit 96A, mis jõustus 2016. aastal?

Kas juhul, kui leitakse, et peaministri pädevus ei vasta nõuetele, tuleb seda arvesse võtta tulevastel ametisse nimetamise juhtudel või mõjutab see ka seniseid ametisse nimetamise juhtusid?

____________