Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) on esittänyt 5.12.2019 – Repubblika v. Il-Prim Ministru

(asia C-896/19)

Oikeudenkäyntikieli: malta

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Repubblika

Vastaaja: Il-Prim Ministru

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko SEU 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa katsoa voitavan soveltaa – yhdessä tai erikseen tarkasteltuina – kun kyse on Maltan perustuslain 96, 96 A ja 100 §:n oikeudellisesta pätevyydestä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko pääministerin valtaoikeuksia tuomareiden virkanimityksissä Maltalla pidettävä SEU 19 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisina, kun lisäksi otetaan huomioon Maltan perustuslain 96 A §, joka tuli voimaan vuonna 2016?

Jos pääministerin valtaoikeudet ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, onko tämä otettava huomioon tulevien virkanimitysten osalta vai vaikuttaako tämä myös aikaisempiin virkanimityksiin?

____________