Language of document :

A Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Málta) által 2019. december 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Repubblika kontra Il-Prim Ministru

(C-896/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: máltai

A kérdést előterjesztő bíróság

Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Az alapeljárás felei

Felperes: Repubblika

Alperes: Il-Prim Ministru

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e tekinteni, hogy az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkétől függetlenül vagy azzal együtt értelmezett második [albekezdése] alkalmazandó Málta alkotmánya 96., 96A. és 100. cikkének jogi érvényességét illetően?

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, úgy kell-e tekinteni, hogy a miniszterelnököt Máltán a bírói testület tagjainak kinevezése során megillető hatáskör – az alkotmány 2016-ban hatályba lépett 96A. cikke tükrében is – összhangban áll az EUSZ 19. cikk (1) bekezdésével és az Alapjogi Charta 47. cikkével?

Amennyiben az nyer megállapítást, hogy a miniszterelnök hatásköre nem összeegyeztethető, ezt a jövőbeni kinevezéseket illetően kell-e figyelembe venni, vagy ez érinti a korábbi kinevezéseket is?

____________