Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) la 5 decembrie 2019 – Repubblika/Il-Prim Ministru

(Cauza C-896/19)

Limba de procedură: malteza

Instanța de trimitere

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Repubblika

Pârât: Il-Prim Ministru

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpretate separat sau împreună, trebuie considerate aplicabile în ceea ce privește validitatea articolelor 96, 96A și 100 din Constituția Maltei?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, competența prim-ministrului în procesul de numire a membrilor sistemului judiciar în Malta respectă articolul 19 alineatul (1) TUE și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, având în vedere și articolul 96A din Constituție, intrat în vigoare în anul 2016?

În cazul în care competența prim-ministrului este considerată incompatibilă, acest aspect trebuie luat în considerare în ceea ce privește doar numirile viitoare sau ar trebui să aibă un efect și asupra numirilor anterioare?

____________