Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) 5. decembra 2019 – Repubblika/Il-Prim Ministru

(Zadeva C-896/19)

Jezik postopka: malteščina

Predložitveno sodišče

Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Repubblika

Tožena stranka: Il-Prim Ministru

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba šteti, da se člen 19(1) [drugi pododstavek] PEU in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, posamično ali skupaj, uporabljata v zvezi s pravno veljavnostjo členov 96, 96A in 100 Ustave Republike Malte?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba pristojnost predsednika vlade v postopku imenovanja sodnikov na Malti šteti za združljivo s členom 19(1) PEU in členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, upoštevajoč tudi člen 96A Ustave Republike Malte, ki je začel veljati leta 2016?

3.    Če se za pristojnost predsednika vlade ugotovi, da je nezdružljiva, ali je treba to dejstvo upoštevati le v zvezi s prihodnimi imenovanji ali pa vpliva tudi na pretekla imenovanja?

____________